Om Cookies

Som en konsekvens av den nya lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) förklarar vi nedan hur saltosill.se använder cookies.

Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information.

Cookies kan tekniskt delas in i två typer. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator. Cookies av denna typ används för att åstadkomma ett "engångsbeteende", t.ex. om vi vill informera dig som användare om något, men att Du ska slippa få denna information igen nästa gång du kommer in på vår webbplats.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne på vår webbplats, skickas den här cookien mellan din dator och servern för att kunna koppla information, som exempelvis vilket språk du valt. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

För alla cookies som används på denna webbplats, oavsett typ, så gäller det att de används för att förenkla din upplevelse som användare och inte för att lagra information i syfte att registrera ditt beteende, eller i något annat syfte som skulle kunna hota din integritet eller säkerhet. T.ex. så kan vi lagra information via en cookie på din dator (typ 1) för inställningar du fyllt i hos oss, i syfte att personalisera och förenkla ditt användande av denna webbplats. Värt att notera är också att lagring av dylik information via cookies innebär att den inte lagras hos denna webbplats, om inte detta explicit uttryckts eller godkänts.

Utöver ovanstående generella motivering till sessionscookies (typ 2), så krävs dessa för att denna webbplats ska kunna tillhandahålla en sammanhållen, säker och feltolerant webbplats med möjlighet till personalisering och inloggning, och inte bara ett antal löst sammansatta sidor utan möjlighet till säkerhet eller interaktion med dig som användare.

Sammanfattningsvis, används cookies på denna webbplats såväl av rent tekniska som ergonomiska och användarmässiga skäl. För mer information om cookie-användning, se den nya lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389), som trädde i kraft den 25 juli 2003.

Om du stänger av dina cookies kan vi inte garantera att våra tjänster fungerar och det är inte möjligt att logga in på denna webbplats utan att använda cookies.
För att undvika cookies stänger du av dem i inställningarna till din webbläsare. Gå till respektive leverantörs hemsida för instruktioner om hur man stänger av cookies.

“Cookies för Webbstatistik

För att kunna förstå och analysera hur besökare använder vår webbplats använder vi verktyget Google Analytics. Nedan listar vi de cookies som sätts av swecamp.se för just Google Analytics:

_ga - samlar in information om besökaren, vilka sidor som besöks hur länge, hur besökaren hittade till sidan, och om besökaren varit här förut. Cookien sparas i två år.

_gid - samlar in information från besökaren om besökaren och används för att skilja på olika användare. Cookien sparas i 24 timmar.

_gat - används för att begränsa antalet förfrågningar som skickas under en begränsad tid. Cookien sparas i 10 minuter.

Den information som Google Analytics cookies genererar lagras på servrar hos Google. Vi använder dessa cookies för att bättre förstå hur webbplatsen används så att vi kan förbättra den. Informationen används även i marknadsföringssyfte med Google Adwords. All denna information kan Google överföra till en tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall då en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Nedan listar vi resterande cookies som sätts av saltosill.se för webbstatistik: Vi använder hotjar för att förbättra vår hemsida så att den blir enklare att använda och förstå. Beroende på vad vi undersöker för tillfället så kan följande cookies sättas: _hjIncludedInSample - Denna sätts för att markera att din session har blivit sparad i aggregerat data som berättar för oss om hur våra besökare använder vår hemsida.

Acquisition Department

_hjMinimizedPolls - Denna visar att du inte velat svara på en undersökning som vi genomför och cookien ser till att den inte dyker upp och stör dig igen. _hjDonePolls - Denna visar att du redan svarat på en undersökning och cookien ser till att du inte får upp samma fråga flera gånger.

Vill du inte att dina besök ska synas statistiken? Om du inte vill att dina besök ska visas i statistiken så kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Tillägget hämtar du från Google (informationen är på engelska).”