Salt & Sill har byggt nytt för konferens och bröllop

30 maj 2013

Salt & Sill har byggt nytt för konferens och bröllop.

Ombyggnaden gör det möjligt att ta emot konferensgäster och stora fest- och bröllopsarrangemang. 

– Vår hotellsatsning har slagit väl ut och då kommer behovet av nya, och större, samlingslokaler. Med ombyggnaden har vi fått 300 nya mycket användbara och efterlängtade kvadratmeter. Sillsalteriet, som vi har döpt tillbyggnaden till, är både konferens- och festlokal. Nu kan vi ta emot stora bröllopsarrangemang och får samtidigt en konferenslokal för ca 90 personer i biosittning, säger Sanna Hermansson, vd för Salt & Sill.

Tillbyggnaden, som oerhört väl utnyttjar de få möjliga kvadratmeterna runt befintliga byggnader står nu klar!