Samarbete och kommunikation (grupputveckling)

Tre ord som vi lägger vikt på under övningarna är Målsättning, Tillit och Kommunikation. Metodiken är enkel, instruktören formulerar problemet som skall lösas och ger förutsättningarna. Gruppen planerar och talar om när de är redo att starta, efter genomförd övning reflekterar gruppen tillsammans. Det finns även en fortsättningsdel i flera steg.

Kan även genomföras på engelska

Tidsåtgång: 3 h, genomförs med fördel utomhus.

4-16 personer; 10 000 kr
17-100 personer; 650 kr/person

Alla priser är ex moms.

Ring och boka på 0304-67 34 80
Skicka förfrågan