Stärk teamet - grupputveckling

Stärk teamet

Syftet med denna aktivitet är att ha roligt tillsammans och få större förståelse för varandra i gruppen. Genom att inse varandras olikheter kan ni med hjälp av dessa redskap göra gruppen mer kreativ och trygg.

Den gemensamma kunskapen är alltid störst, utmaningen är att få loss så mycket kunskap som möjligt, när ni behöver den. Ni inleder med en kort film, innan vi forttsätter med teamövningar där vi kan lära känna varandra och oss själva.

Kan även genomföras på engelska.

Tidsåtgång 2,5 h

10-14 personer: 8 000 kr

15-50 personer: 550 kr/person

Priserna är exklusive moms.

Ring och boka på 0304-67 34 80
Skicka förfrågan